مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فردوس با توجه به پتانسیل مناسب شهرستان در زمینه های کشاورزی، معدن، گردشگری و لزوم بالفعل کردن این توانایی ها، استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و توسعه فناوری ایجاد گردیده است و اهداف زیر را دنبال می کند: افزایش تعامل بین صنعت و دانشگاه، کمک به اشتغال نخبگان کشور، ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور، کمک به شکل گیری اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، نقش آفرینی در کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، تسریع در تبدیل ایده ها به محصول نواورانه.

تازه ها

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی شناخت فرصت ها و چالش های تجاری سازی
کارگاه آموزشی گام به گام تا کسب و کار موفق
کارگاه آشنایی با فرایند های ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش‌بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت‌ها