مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان فردوس با توجه به پتانسیل مناسب شهرستان در زمینه های کشاورزی، معدن، گردشگری و لزوم بالفعل کردن این توانایی ها، استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و توسعه فناوری ایجاد گردیده است و اهداف زیر را دنبال می کند: افزایش تعامل بین صنعت و دانشگاه، کمک به اشتغال نخبگان کشور، ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور، کمک به شکل گیری اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، نقش آفرینی در کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، تسریع در تبدیل ایده ها به محصول نواورانه.

اخرین خبرها

اطلاعیه ها

برگزاری اولین نشست کارگروه معدن زیست بوم شرق کشور
رویداد استارتاپی شاهد و ایثارگر استان خراسان جنوبی
کارگاه اموزشی دانش بنیان
فراخوان اولویت های پژوهشی استان خراسان جنوبی