اولین رویداد استارتاپ ویکند فردوس

۱۳/آبان/۱۳۹۷
17

اولین رویداد استارتاپ ویکند فردوس

 

اطلاعیه ها

اولین رویداد استارتاپ ویکند فردوس
برگزاری سمینار انیمیشن در فردوس
دومین دوره لیگ اینترنت اشیا کشور
رویداد ملی ایده پارک همدان2018