برگزاری کارگاه تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی

۳۰/تیر/۱۳۹۹
21

برگزاری کارگاه تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی

زمان: پنجشنبه 2 مردادماه1399

 

اطلاعیه ها

تسهیلات نظام وظیفه به شرکت های دانش بنیان و فناور
برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
برگزاری کارگاه تجاری سازی فناوری و دستاوردهای پژوهشی
وبینار آموزشی "روند ثبت,تنظیم ضمائم(شامل توصیف اختراع,خلاصه اختراع و ادعا نامه) و داوری اختراع در سامانه مالکیت معنوی*