فراخوان جذب امریه سرباز وظیفه در پارک علم وفناوری و مرکز رشد فردوس

۰۴/اسفند/۱۳۹۹
54

فراخوان جذب امریه سرباز وظیفه در پارک علم وفناوری و مرکز رشد فردوس

اطلاعیه ها

وبینار آموزشی ایده پردازی و کار افرینی ویژه دانش اموزان شاخه نظری
برگزاری رویداد اینوتکس 2021
فراخوان جذب امریه سرباز وظیفه در پارک علم وفناوری و مرکز رشد فردوس
مدل ها و روش های ارزش گذاری استارتاپ ها