مدیران استارتاپی و چالش های تصمیم گیری

۱۹/آبان/۱۴۰۰
67

مدیران استارتاپی و چالش های تصمیم گیری

اطلاعیه ها

برگزاری مسابقات علمی ایده شو
سومین رویداد نواوری تکاب
کارگاه وبینار دوره مقدماتی فروش حرفه ای
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار