کارگاه وبینار محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات

۱۹/آبان/۱۴۰۰
68

کارگاه وبینار محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات

https://evand.com/events/techno5

اطلاعیه ها

برگزاری مسابقات علمی ایده شو
سومین رویداد نواوری تکاب
کارگاه وبینار دوره مقدماتی فروش حرفه ای
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار