پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی

۰۸/دی/۱۴۰۰
25

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی

اطلاعیه ها

برگزاری مسابقات علمی ایده شو
سومین رویداد نواوری تکاب
کارگاه وبینار دوره مقدماتی فروش حرفه ای
کارگاه آموزشی طرح کسب و کار