کارگاه آموزشی طرح کسب و کار

۲۷/دی/۱۴۰۰
94

کارگاه آموزشی طرح کسب و کار

اطلاعیه ها

کارگاه آشنایی با دانش بنیان
طرح دستیار فناوری
جشنواره نوآوری و فناوری شیراز
دوره آموزشی صفر تا صد ثبت علامت تجاری در ایران