کارگاه وبینار دوره مقدماتی فروش حرفه ای

۲۸/دی/۱۴۰۰
82

کارگاه وبینار دوره مقدماتی فروش حرفه ای

اطلاعیه ها

کارگاه آشنایی با دانش بنیان
طرح دستیار فناوری
جشنواره نوآوری و فناوری شیراز
دوره آموزشی صفر تا صد ثبت علامت تجاری در ایران