سومین رویداد نواوری تکاب

۰۷/بهمن/۱۴۰۰
95

سومین رویداد نواوری تکاب

اطلاعیه ها

کارگاه آشنایی با دانش بنیان
طرح دستیار فناوری
جشنواره نوآوری و فناوری شیراز
دوره آموزشی صفر تا صد ثبت علامت تجاری در ایران