برگزاری مسابقات علمی ایده شو

۰۷/بهمن/۱۴۰۰
102

برگزاری مسابقات علمی ایده شو

اطلاعیه ها

کارگاه آشنایی با دانش بنیان
طرح دستیار فناوری
جشنواره نوآوری و فناوری شیراز
دوره آموزشی صفر تا صد ثبت علامت تجاری در ایران