بوت کمپ کارافرینی و خلاقیت در قاین

۱۴/آذر/۱۳۹۶
219

بوت کمپ کارافرینی و خلاقیت در قاین

اطلاعیه ها

اولویت های پژوهشی اداره کل اموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
برگزاری سمینارظرفیت و توانمندی های معدنی شهرستان و نقش فناوری در افزایش بهره وری
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
بوت کمپ کارافرینی و خلاقیت در قاین