کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

۱۹/آذر/۱۳۹۶
359

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در راستای ایجاد بستری مناسب جهت تبادل یافته های علمی بین محققین داخلی و معرفی پتانسیل های بالقوه کشور، اولین رویداد علمی و فناورانه را تحت عنوان ((کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر)) در 27 دی ماه 1396 در دانشگاه اصفهان برگزار می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.pc2017.irمراجعه فرمایید. 

اطلاعیه ها

دومین دوره لیگ اینترنت اشیا کشور
رویداد ملی ایده پارک همدان2018
کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
اولین رویداد علوم پایه و کارآفرینی