برگزاری سمینارظرفیت و توانمندی های معدنی شهرستان و نقش فناوری در افزایش بهره وری

۲۰/آذر/۱۳۹۶
262

برگزاری سمینارظرفیت و توانمندی های معدنی شهرستان و نقش فناوری در افزایش بهره وری

اطلاعیه ها

دومین جلسه رویداد هفتگی همفکر فردوس
دوره آموزشی دارایی های فکری ،ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اولین رویدادهفتگی(( همفکر فردوس))
برگزاری رویداد استارت آپی با محوریت اشتغالزایی