اولویت های پژوهشی اداره کل اموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

۲۴/دی/۱۳۹۶
248

اولویت های پژوهشی اداره کل اموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

اطلاعیه ها

دومین جلسه رویداد هفتگی همفکر فردوس
دوره آموزشی دارایی های فکری ،ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اولین رویدادهفتگی(( همفکر فردوس))
برگزاری رویداد استارت آپی با محوریت اشتغالزایی