کارگاه اموزشی فناوری های نوین در بسته بندی و فراوری مواد غذایی

۰۹/فروردین/۱۳۹۷
60

کارگاه اموزشی فناوری های نوین در بسته بندی و فراوری مواد غذایی

اطلاعیه ها

دومین جلسه رویداد هفتگی همفکر فردوس
دوره آموزشی دارایی های فکری ،ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اولین رویدادهفتگی(( همفکر فردوس))
برگزاری رویداد استارت آپی با محوریت اشتغالزایی