اولین رویدادهفتگی(( همفکر فردوس))

۱۹/فروردین/۱۳۹۷
16

اولین رویدادهفتگی(( همفکر فردوس))

اطلاعیه ها

دومین جلسه رویداد هفتگی همفکر فردوس
دوره آموزشی دارایی های فکری ،ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اولین رویدادهفتگی(( همفکر فردوس))
برگزاری رویداد استارت آپی با محوریت اشتغالزایی